pieniądze

Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach może przydarzyć nam się w bardzo różnych, życiowych sytuacjach. Do takich sytuacji możemy zaliczyć na przykład rozważanie startu w przetargach ogłoszonych przez urząd, czy też kupienie czegoś na raty. We wszystkich tych przypadkach druga strona będzie potrzebowała wiarygodnych informacji o naszej sytuacji podatkowej. Dlatego najpewniej będzie trzeba pokazać jej zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach. W jaki sposób zdobyć taki dokument? Oto odpowiedź na pytanie!

Przeczytaj też: https://www.wsb.com.pl/zaswiadczenie-o-niezaleganiu-w-podatkach/

Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach

O takie zaświadczenie możemy zgłosić się do urzędu skarbowego lub instytucji takich jak: urząd marszałkowski, urząd miasta, urząd gminy lub urząd dzielnicowy miasta Warszawy.

O taki dokument występujemy, w momencie kiedy go potrzebujemy lub wymagają tego przepisy. Możemy wnioskować o:

– potwierdzenie, że nie mamy zaległości podatkowych

– stwierdzenie, jak wysokie są nasze zaległości wobec państwa

Urząd ma obowiązek odmówić wydanie mam takiego oświadczenia w momencie, jeżeli okaże się, że chcemy zaświadczenia, a w rzeczywistości mamy zaległe podatki do opłacenia.

W momencie kiedy chcesz sprawdzić czy inna firma ma czyste konto w urzędzie skarbowym, możesz wystąpić o dokument potwierdzający i jej sytuację. Warunkiem tego jest jednak, to że przedsiębiorca wyrazi zgodę na wydanie Tobie takiego zaświadczenia.

Urząd wydaje zaświadczenie o wysokości zaległości podatkowych na żądanie: braków lub innych sytuacji kredytowych, kontrahentów, dzierżawców i użytkowników nieruchomości, wspólników spółek: cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej lub komandytowo-akcyjnej. O takie zaświadczenie możesz wystąpić osobiście lub przez internet.

Druk zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach – co musisz dołączyć?

Do wniosku należy dołączyć:

  • dowód opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia
  • pełnomocnictwo, jeśli ustanowiłeś pełnomocnika
  • dowód zapłacenia opłaty skarbowej za pełnomocnictwo, jeśli je składasz
  • inne ewentualne załączniki

Urząd ma 7 dni na wydanie decyzji w sprawie Twojego wniosku. Urząd ma prawo odmówić wydania zaświadczenia. W takiej sytuacji, masz prawo wnieść zażalenie. 

Zobacz też: http://microgarden.pl/zasady-zakladania-spoldzielni-europejskiej/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here