Dofinansowanie do klimatyzacji 2023 z programu

Program „Czyste Powietrze” to program rządowy, którego celem jest poprawa jakości powietrza w Polsce. Jego głównymi działaniami są: wymiana starych, niskiej jakości pieców grzewczych na nowe, bardziej ekologiczne, wsparcie termomodernizacji budynków oraz rozwój odnawialnych źródeł energii. Program „Czyste Powietrze” jest realizowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW), a jego finansowanie pochodzi z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji oraz budżetu państwa. Celem programu jest zmniejszenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery, poprawa jakości powietrza oraz zwiększenie efektywności energetycznej budynków.

Do kogo skierowany jest program czyste powietrze?

Program „Czyste Powietrze” jest skierowany do wszystkich osób fizycznych i prawnych, które posiadają w swoim posiadaniu budynki jednorodzinne, wielorodzinne lub budynki użyteczności publicznej. Program jest również dostępny dla osób, które chcą wymienić swoje stare piece grzewcze na nowe, bardziej ekologiczne modele. Osoby zainteresowane uzyskaniem wsparcia z programu „Czyste Powietrze” mogą złożyć wniosek o dofinansowanie na stronie internetowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW).

Jakie są formy dofinansowania programu czyste powietrze?

Formy dofinansowania programu „Czyste Powietrze” różnią się w zależności od rodzaju inwestycji, którą chce się sfinansować. W przypadku wymiany pieca grzewczego na nowy, bardziej ekologiczny model, można uzyskać dotację w wysokości do 30% kosztów inwestycji, z maksymalnym limitem dofinansowania wynoszącym 6 000 złotych. W przypadku termomodernizacji budynków można uzyskać dofinansowanie w wysokości do 50% kosztów inwestycji, z maksymalnym limitem dofinansowania wynoszącym 50 000 złotych. W przypadku rozwoju odnawialnych źródeł energii można uzyskać dofinansowanie w wysokości do 50% kosztów inwestycji, z maksymalnym limitem dofinansowania wynoszącym 1 000 000 złotych. Więcej informacji na temat „dofinansowanie do klimatyzacji 2023” z programu „Czyste Powietrze” można znaleźć na stronie internetowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) oraz na stronie cold-man.pl.

Rodzaje wspieranych przedsięwzięć w programie Czyste powietrze

Program „Czyste Powietrze” wspiera trzy główne rodzaje przedsięwzięć, które mają na celu poprawę jakości powietrza w Polsce. Są to:

 1. Wymiana starych, niskiej jakości pieców grzewczych na nowe, bardziej ekologiczne modele. Dotacje są przyznawane na zakup i montaż nowych pieców, które spełniają wymagania programu „Czyste Powietrze”.
 2. Termomodernizacja budynków. Dotacje są przyznawane na wykonanie prac termomodernizacyjnych, które zwiększają efektywność energetyczną budynków i zmniejszają ich zużycie energii.
 3. Rozwój odnawialnych źródeł energii. Dotacje są przyznawane na budowę nowych instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii, takie jak fotowoltaika, klimatyzatory czy kolektory słoneczne.

Program „Czyste Powietrze” wspiera również inne przedsięwzięcia, które mają na celu poprawę jakości powietrza, takie jak budowa nowych linii tramwajowych czy zakup nowych, ekologicznych pojazdów komunikacji miejskiej.

Jakie są etapy realizacji programu czyste powietrze?

Program „Czyste Powietrze” jest realizowany w kilku etapach, które pozwalają na stopniowe wprowadzanie zmian i uniknięcie zakłóceń w dostawach energii cieplnej. Etapy programu to:

 1. Etap przygotowawczy, który obejmuje m.in. opracowanie strategii programu, przygotowanie wymagań technicznych dla pieców grzewczych, które będą wspierane przez program, oraz przygotowanie mechanizmów finansowych, które będą stosowane w ramach programu.
 2. Etap pilotażowy, który obejmuje wdrożenie programu w kilku wybranych gminach w Polsce, w celu sprawdzenia jego skuteczności i wyeliminowania ewentualnych nieprawidłowości.
 3. Etap rozszerzenia, który obejmuje rozpoczęcie pełnej realizacji programu na terenie całego kraju. W tym etapie będą również rozwijane dodatkowe działania, takie jak termomodernizacja budynków czy rozwój odnawialnych źródeł energii.
 4. Etap kontynuacji, który obejmuje utrzymanie i rozwój programu, w celu zapewnienia trwałej poprawy jakości powietrza w Polsce.

Program „Czyste Powietrze” jest realizowany od 2017 roku i trwa do 2029 roku.

Składanie wniosku- program Czyste powietrze

Wniosek o dofinansowanie z programu „Czyste Powietrze” można złożyć za pośrednictwem strony internetowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW). Aby złożyć wniosek, należy:

 1. Zarejestrować się na stronie NFOŚiGW i utworzyć profil z własnymi danymi oraz danymi budynku, w którym planuje się wykonać inwestycję.
 2. Wybrać odpowiednią formę dofinansowania i przejść do wypełniania wniosku. Wniosek składa się z kilku części, w których należy podać szczegółowe informacje o planowanej inwestycji, przewidywanych kosztach oraz osobach odpowiedzialnych za realizację inwestycji.
 3. Po wypełnieniu wniosku należy go złożyć elektronicznie, a następnie udać się do wyznaczonego punktu weryfikacyjnego, gdzie należy przedstawić dokumenty potwierdzające prawdziwość informacji zawartych w wniosku.
 4. Po pozytywnej weryfikacji wniosku, NFOŚiGW przyzna dofinansowanie i wyśle decyzję o dofinansowaniu na podany w wniosku adres e-mail. Następnie należy rozpocząć realizację inwestycji i zgłosić się do wyznaczonego punktu rozliczeniowego, aby otrzymać dofinansowanie.

Więcej informacji na temat złożenia wniosku o dofinansowanie z programu „Czyste Powietrze” można znaleźć na stronie internetowej NF.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here