Kiedy zwróci się instalacja w fotowoltaikę? Liczymy!

Panele fotowoltaiczne to już stały element polskiego krajobrazu. Od kilku lat zwracają uwagę na dachach budynków, głównie domów jednorodzinnych. Popularność korzystania z Odnawialnych Źródeł Energii spowodowana jest stale rosnącymi cenami energii i atrakcyjnym systemem dotowania domowych elektrowni słonecznych. Nie bez znaczenia pozostaje też coraz większa świadomość społeczeństwa w kwestiach ekologicznych, w tym głównie rosnąca wiedza na temat zagrożeń wynikających z zanieczyszczenia powietrza i zmian klimatu.

Osoby, które nie posiadają instalacji fotowoltaicznej, często jednak zastanawiają się, czy wykonanie jej jest opłacalne. Pojawia się dylemat, czy panele nie są na tyle drogie, że trzeba będzie bardzo długo czekać na zwrot inwestycji, a zanim to nastąpi, czy nie pojawią się dodatkowo wysokie koszty napraw i konserwacji paneli fotowoltaicznych.

Inwestycja, a nie wydatek

Takie spojrzenie jest z gruntu błędne, ponieważ instalacje fotowoltaiczne nie wymagają po zamontowaniu żadnych dodatkowych nakładów. Wykonana głównie z krzemu instalacja działa bezawaryjnie nawet przez 35 lat i nie zachodzi potrzeba konserwacji ani napraw. Jest poza tym bezobsługowa, czyli zaangażowanie inwestora w czasie eksploatacji paneli polega wyłącznie na korzystaniu z wytworzonej energii.

Koszt początkowy instalacji, wynoszący na przykład 25 tys. złotych, może wydawać się duży, jednak uwzględniając duże oszczędności miesięczne na rachunkach za prąd, a po kilku latach całkowity zwrot nakładów i możliwość wytwarzania bardzo taniego prądu na własne potrzeby, jest to nie tyle wydatek, co na pewno opłacalna inwestycja.

Płacę 180 zł miesięcznie za prąd. Ile mogę zaoszczędzić?

Najlepiej prześledzić to na konkretnym przykładzie, korzystając z kalkulatora oszczędności https://pgreen.com.pl/kalkulator-korzysci/. W przypadku, gdy miesięczne opłaty za prąd wynoszą 180 zł mamy do czynienia ze zużyciem na poziomie 300 kWh. Rocznie opłacamy rachunki wynoszące 2160 zł i zużywamy 3600 kWh.

Przy takim zapotrzebowaniu na energię zalecany jest montaż albo 16 sztuk modułów 285W o powierzchni 27,2 m², czyli instalacja o mocy 4.56 kW, albo 14 modułów 320W o powierzchni 23,8 m² i łącznej mocy 4.48 kW.

Oszczędność przy zastosowaniu takiego rozwiązania wynosić będzie 2160 zł rocznie, czyli tyle, ile wcześniej płacone rachunki za prąd, ponieważ wydajność instalacji pozwala na pokrycie w pełni zapotrzebowania gospodarstwa domowego na prąd. Ponadto niezużyta przez inwestora energia pozyskana z promieni słonecznych jest magazynowana w sieci, a następnie w ciągu roku od wygenerowania, na przykład jesienią czy zimą, dopiero odbierana i wykorzystywana.

Ile kosztuje instalacja i po jakim czasie się zwróci?

Koszt całej inwestycji w omawianym przypadku to około 25 tys. zł. Od razu jednak można odliczyć od tej kwoty 5 tys. zł, czyli dotację rządową z programu „Mój prąd”, która przysługuje właścicielom elektrowni słonecznych o mocy od 2 do 10 kW. Tym dofinansowaniem będą objęte wszystkie inwestycje rozpoczęte po 23 lipca tego roku.

Od 1 stycznia 2019 roku można też skorzystać z ulgi od podatku dochodowego. Jeśli więc stawka podatku dochodowego wynosi 18 proc., a koszt inwestycji 25 tys. zł, to ulga podatkowa wyniesie 3600 zł.

Po pomniejszeniu o dotację rządową i ulgę podatkową koszt inwestycji zmniejsza się do 16 400 zł i przy założeniu utrzymania cen prądu na obecnym poziomie może zwrócić się w czasie 5–6 lat. Gdyby jednak ceny energii elektrycznej dla odbiorców indywidualnych znacznie wzrosły, to wtedy okres oczekiwania na zwrot zainwestowanych środków w panele fotowoltaiczne okaże się jeszcze krótszy.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here